با تیم نرم افزاری سیستم نویس آشنا شوید

تیم قدرتمند سیستم نویس اینجاست تا خدمات خود را به شما ارائه دهد

طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن موبایل

مهدی طاهری

توسعه دهنده اپلیکیشن موبایل

کارشناس نرم افزار

مهدی داداش نژاد

مهدی داداش نژاد

توسعه دهنده اپلیکیشن موبایل

کارشناس نرم افزار

طراحی و پیاده سازی وبسایت

محمد باقرزاده

توسعه دهنده وبسایت

کارشناس نرم افزار

بهنام سرخوش

توسعه دهنده وبسایت

کارشناس نرم افزار

حمیدرضا سعیدی

حمیدرضا سعیدی

توسعه دهنده وبسایت

کارشناس نرم افزار

متخصصان تیم ما
علی خیر

علی خیر

تحلیلگر سیستم

کارشناس امنیت و شبکه

میلاد مهرورز

میلاد مهرورز

طراح گرافیکی

کارشناس طراحی و گرافیک

فهرست